#

Sağlık Personeli Kime Denir?

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş sağlık personeline denir.

 

Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

 

• İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

 
• İşyeri hekiminin fizik muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak,

 
• İşyerinde genel hijyen şartlarını sürekli denetlemek,

 
• İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda işyeri hekimi ile birlikte görev almak,

 
İş sağlığı konularını içeren eğitimlerde görev almak.

MENÜLERİMİZ