#

HİZMETLERİMİZ

 

Risk Analizi;

 
İş güvenliği uzmanı önderliğinde, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, işveren/işveren vekili, çalışan temsilcisi, ve destek elemanı ile oluşturulan risk analizi ekibi;
Yapılan saha gözetimleri, çalışanlardan alınan bilgiler, ekip arası sürekli toplantılar ve mevzuat standartları doğrultusunda elde edilen doneler neticesinde, işletme faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek potansiyel tehlikeleri ve bu tehlikelerin sonucunda doğabilecek riskleri değerlendirir.
Riskler ile birlikte oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıklar, maddi ve manevi kayıpların önüne geçebilmek için, tehlike, riskler ve alınabilecek önlemleri ön gören risk analizi raporu hazırlanır.

 

Acil Durum Eylem Planı;

 

Yangın, sabotaj, deprem, sel vb. durumlarda hepimiz can havli ile kendimizi güvende hissedeceğimiz bir yere kaçarız. Bireysel insiyatifimizde olan bu durum, çok sayıda personelin çalıştığı işletmelerde bir kaos ortamı yaratmaya neden olacaktır. Acil durumlarda kaosun önüne geçilebilmesi, durumun en az zarar ile atlatılabilmesi için personelin hareket tarzını belirlememiz gerekmektedir.
Hazırlanan acil durum eylem planı neticesinde, işletmenizde acil çıkış kapılarının yerleri, çıkışa ulaşan yolların işaretlenmesi, acil aydınlatmaların mevcudiyeti, yangın söndürme sistemlerinin yerleri, ilkyardım ekipmanlarının yerleri ve acil toplanma alanı belirlenir.
Oluşturulan yangın ekibi, ilkyardım ekibi, kurtarma ekibi ve haberleşme ekibinin koordineli çalışması neticesinde kaos ortamı oluşmadan acil durum bertaraf edilir.

 

İş Güvenliği Eğitimi;

 

Hayatımızın her alanında sürekli gelişimin yolu eğitimden geçmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği alanının da olmazsa olmazı eğitimlerdir. Olası iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve iş gücü kayıplarının önüne geçilebilmesi için personellerin maksimum düzeyde eğitimli olması gerekmektedir.
Bu bağlamda yayınlanan yönetmelikler doğrultusunda;
 

Personellerinizin;

 
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinizde;
3 yılda 8 saat
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinizde;
2 yılda 12 saat
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinizde;
1 yılda 16 saat
 
İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilecek eğitimleri almaları yasal zorunluluktur.
 

İşe giriş / periyodik muayene sağlık raporları;

 
İşyeri hekimi çalışma sahasında yaptığı incelemeler neticesinde, işin niteliğine göre personelinizden akciğer filmi, ekg, hemogram, sft, odio, açlık kan şekeri vb. tahliller istemektedir. Tahliller neticesine personellerinizin işyeri hekimi tarafından muayeneleri yapılarak, işyerinde verilen görevde çalışabilir/çalışamaz raporu verilir.
 

Sağlık raporları;

 
Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde;
5 yılda 1 defa
Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde;
3 yılda 1 defa
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde;
1 yılda 1 defa
 
Olmak üzere periyodik olarak tekrarlanır. Periyodik muayeneler neticesinde, işyeri çalışma ortamından meydana gelebilecek sağlık sorunları gözlemlenerek gerekli önlemlerin alınması amaçlanır.
 

Patlamadan korunma dökümanı;

 
Uçucu, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı toz bulutu oluşan işletmelerde yangın çıkma ve patlama olasılığı çok yüksektir.
Bu gibi işletmelerde maksimum önlem, minimum risk ile çalışılmalıdır.
Gerekli saha gözetimleri ve ortam ölçümleri ile parlayıcı ve patlayıcı alanlar belirlenir. Bunun sonucunda hazırlanan rapor ile bu alanlarda yapılacak çalışmalarda maksimum önlemlerin alınması sağlanır.
 

Yangın eğitimi;

 
Yangın hayatımızın her anında karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Bu duruma her an hazır olmamız gerekmektedir.
Oluşabilecek yangına ilk anda doğru şekilde müdahale edilmesi önem arz etmektedir.
İşletmelerinizde kuracağımız yangın ekibi personellerinin, yeteri düzeyde eğitimli olmaları, olası yangına hızlı ve doğru biçimde müdahale edilebilmesi için çok önemlidir.
İşletmelerde yangın eğitimi ve tatbikatlarının yılda bir defa tekrarlanması yasal zorunluluktur.
 

İlkyardım eğitimi;

 
İnsanı yaşama tekrar bağlayabilecek, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, personelimizi tekrar yaşama döndürebilecek tek eğitimdir.
Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışan sayısının %5’i, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışan sayısının %10’u oranında personelin ilk yardım eğitimi alması yasal zorunluluktur.
Üç yıl geçerliliği olan bu eğitimin, üç yıl sonunda yenilenmesi gerekmektedir.
 

Mobil sağlık hizmetleri;

 
İşe giriş ve periyodik muayene sağlık raporları mobil araç hizmetimiz ile, işletmenizde zaman ve iş gücü kaybı olmadan yapılmaktadır. Rontgen cihazı, solunum fonksiyon testi, kan alma ünitesi ve odio kabinini içinde bulunduran araçlarımız ile eksiksiz hizmet vermekteyiz.
 

Saha denetimleri;

 
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından yapılan saha incelemeleri ile çalışma ortamları denetim altında tutulmaktadır. Anlık tehlikelere zamanında müdahale edilerek, iş kazaları ramak kala aşamasında önlenmektedir. Çalışma sahalarının sürekli iyileştirilmesi, daha güvenli hale getirilmesi hususunda önerilerde bulunulmaktadır.

 

MENÜLERİMİZ