#

İşyeri Hekimi Kime Denir?

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere işyeri hekimi denir.
İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

 

• İşyerinde, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimini yapar.
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımı hakkında tavsiyelerde bulunur.
• İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev alır.
• İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken sağlık muayenelerini yapar.
• İşyerinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önlemek ve bağışıklanmayı sağlamak için portör muayenelerinin yapılmasını sağlar.
• Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirir.

MENÜLERİMİZ